Teknisk Rider for Clearwaters

Gjeldende rider

Stageplot Clearwaters

Denne rideren er utformet slik at publikum skal få en best mulig opplevelse av konserten, og at Clearwaters og crew skal ha best mulige arbeidsvilkår.

 

 

(c) Clearwaters

Log in or Sign Up